Flera objekt i stadskärnan / Ainu Palmu: Pink Caravan

Ditt läge

Pink Caravan i Finlands Nationalteater på fr. 4.1. Information om de andra platser som Pink Caravan uppträder på finns på Lux Helsinkis webbsidor och i Facebook förra kväll kl. 22 eller vid den ljusröda infocontainern på Senatstorget varje dag.

Läs mer om konstnären och konstverke ›