Konstnärer och konstverk

Senatstorget
Casa Magica: Emergence

Emergence är en videoprojicering av stort format som designats av duon i Casa Magica. I verket visar sig domkyrkan som en mytologisk plats mellan havet och himmelen. Genom historien har i moln och havets skum funnits en mystik som fått näring av människans fantasi. Emergence ("Framträdande") visar sådana syner med konstnärers ögon, kombinerat med en ljudvärld som skapats för detta verk. Verkets totala längd är något under 10 minuter. 

Casa Magica är en konstnärsgrupp som Friedrich Förster och Sabine Weißinger grundat. Gruppen har genomfört video- och ljusverk av stort format runt om i världen i snart 20 år. Casa Magicas verk finner sin form ur en byggnads eller ett stadsrums utseende, dess historia, nuläge och framtid. Det centrala elementet i ett arbete är ofta en projicering av stort format och där bilden reflekteras noggrant på byggnadens väggytor, med beaktande av alla detaljer. 

I Casa Magicas arbeten kan ett stadsrum under den mörka tiden av dygnet genomgå en total omvandling. I anslutning till arbetet förekommer ofta också animationsdelar och musik som synkroniserats med verket, ibland också scenkonst.

I verket Emergency har Casa Magica inspirerats av närheten till havet och Domkyrkans läge nära havet och av det är en plats ovanför torgfolket, där ”moln och havets skum blandar sig med varandra". Emergence är ett beställningsverk till LUX Helsinki.

Tillbaka till toppen

Kiasmas gård
Tuliryhmä Etna: Kehrä

Tuliryhmä Etna har en tid fört en slumrande tillvaro, men har nu igen trätt fram med det nya verket Kehrä. Den centrala idén i verket är mötet mellan elden och ljuset. Föreställningen regisserad av Nina Wathén som bildas av små episoder fångar tittaren på eldens rörelse, figurerna, leken i koreografin och får tittaren att för en stund glömma den övriga världen. Den fräscha, visuella musik och scenografiska ljusdesign ger en ny intressant dimension i eldens värld.

Föreställningar på gräsområdet vid Kiasmas gård 4–8.1. varje dag kl. 18.30 och 19.30.

Etna är en eldgrupp som grundades kring millennieskiftet. Gruppen har uppträtt bl.a. vid stadsevenemanget Ljusets Krafter och vid flera andra festivaler runt om i Finland, Ryssland och Estland. Till skillnad från många andra eldgrupper har Etna en egen regissör, Nina Wathén, som är en av grundarna av Etna. I år uppträder eldkonstnärerna Helinä Kuusela, Elina Putkinen, Henni Siltaniemi och Maria Sintonen. Joonas Tikkanens scenografiska ljusdesign ger en ny dimension i eldens värld, Heini Lambert är ansvarig for kostymdesign och helheten fulländas av musik som den unge Leevi Kekoni har komponerat för verket.

Etna ger med sina eldföreställningar urban lägereldsvärme i nutidsvärlden. Elden har under årtusenden varit ett element som haft en stark effekt på människan. När elden är som bäst har den en värmande, lugnande, rengörande och läkande effekt.

Tillbaka till toppen

Kiasma
Heikki Paasonen & Jani-Matti Salo: Linear Array

Linear Array är Heikki Paasonens och Jani-Matti Salos ljusverk. Hundratals lysrör mångfaldigar sig i Kiasmas och delvis också Sanomatalos fasad samt framhäver arkitektoniska rytmer och former. Lamporna i verket är återvinningsmaterial.

Heikki Paasonen och Jani-Matti Salo är ljusdesigners från Helsingfors. De arbetar inom scenkonst i inhemska och utländska produktioner. Paasonen och Salo har samarbetat i flera år inom olika produktioner, främst på Kiasma-teatern. 

Tillbaka till toppen

Medborgartorget
Jenni Kääriäinen: Sodium Sun

Jenni Kääriäinens verk baserar sig på lågtrycksnatriumlampor, som avlägsnats från Åboleden i Helsingfors–Esbo-trakten. Dessa lampor har nyligen ersatts med nyare teknik. De gamla lågtrycksnatriumlamporna skapar i Helsingfors centrum en natthimmelssol med en bekant färg. Komposition av Aake Otsala. Ljusinstallationen är ett beställningsverk till Lux Helsinki. 

Jenni Kääriäinen är magister i teaterkonst från fakulteten Ljus- och ljudplanering vid Teaterhögskolan.  Hon har fungerat som planerare i Finland och i övriga Europa såväl inom konstproduktioner som inom produktioner med hög kommersiell profil. För Kääriäinen är ljus allt som gör omgivningen synlig och skapar förändringar i den. 

Inspiratör till verket Sodium Sun är den stund då solen går ner och en elektrisk "natriumsol" lyser upp staden. Det är en visuell upplevelse, som hon vill att också ska få betraktaren att stanna upp. 

De orangea lågtrycksnatriumlamporna och deras sepiaaktiga ljus har redan hunnit teckna sig på flera generationers näthinnor. Då dessa lampor byts ut är det också ett exempel på att ny teknik förändrar vår livsmiljö. Förändringar i omgivningen och belysningen av den är för närvarande ett mycket aktuellt tema – och därför skapades Sodium Sun nu.

I anslutning till planeringen och genomförandet av ljusverket skapas också dokumentmaterial om gatulampornas väg från Åboleden till ljuskonst.

Tillbaka till toppen

Banan
Mika Haaranen: Stenens minne

I Mika Haaranens verk följer ett ljusband formerna hos granitblocken vid ”porten” till Banan och får ytorna i stenbrons fasad samt granitarkitekturen att framträda på ett överraskande sätt.

Mika Haaranen är ljusdesigner, scenograf och fotograf. Han har designat ljusvärlden för många föreställningar och evenemang. Variationen i de belysningar som Haaranen har utarbetat sträcker sig från teater och musikaler till modern dans, konserter och film.

Idén till Kiven muisti (Stenens minne) har uppstått ur stenens många former, av de granit-, marmor-, betong- och tegelytor som syns i staden. Att platsen för verket blev den ena änden av Banan berodde på en vardaglig iakttagelse: den grova ytan i stenbron förtjänar uppmärksamhet.

Vid planeringen av verket inverkade platsens läge i stadskärnan och omständigheterna, änden av en stenig tunnel under den mörkaste tiden på året. Den platsen måste få ljus och ljuset är en drivande kraft för Haaranen.

Tillbaka till toppen

Banan
Dan Shorten: Reveal

Dan Shorten är en mediekonstnär från London och ett internationellt känt proffs inom videoprojiceringar. På Banan finns hans interaktiva verk, vars projiceringar reagerar på publiken genom ett system med rörelsedetektorer. Ljudet och musiken som komponerats till verket bidrar till att skapa en ny fascinerande miljö. Även teatern Anomic Multimedia har deltagit i produktionen av verket. Reveal är ett beställningsarbete till LUX Helsinki.

Dan Shorten är en mångkunnig konstnär, formgivare, forskare och föreläsare. Med ljus ifrågasätter och skingrar han fördomar samt skakar om traditionella synvinklar genom att i ett ”nytt ljus” visa den reella världen som behärskas av den visuella kulturen.

Reveal är en interaktiv och engagerande videoinstallation, där publiken kan påverka sin omgivning genom att "avslöja" de möjligheter som döljer sig i vardagsverkligheten. Musiken som komponerats för verket och ljudplaneringen bidrar till att skapa en ny fascinerande miljö.

I verket har som tekniker använts en för hand ritad bild och digital animation, där man utnyttjar de möjligheter programvaran Isadora ger för att överföra åskådarnas rörelser till den projicerade videobilden.

Reveal utnyttjar trender inom nutidskultur, digital konst och grafisk formgivning. Med sitt arbete vill Shorten framhäva individualitetens betydelse i en estetiskt allt mer homogen värld.

Tillbaka till toppen

Galleria Nunes
Nicolas Jargic: Fyra verk

I Galleria Nunes visas den fransk-serbiska konstnären Nicolas Jargics verk Zona cenke, Izlaz, Crnizeka och TVillusion. Verken leder tittarna med ljus och video till den verkliga världens gränsmarker, till illusioner och optiska synvillor. De utgör ett bevis på bildens kraft och perspektivens begränsningar. Verken har tidigare visats bl.a. i Lyon.

Nicolas Jargic är en ung konstnär och lärare som tagit sin examen i Lyon. Med sina arbeten vill han studera gränsytorna mellan verklighet och illusioner.

Tillbaka till toppen

Villa Hagasund
Twinsen Ho: Little Spirits

Twinsen Ho från Hongkong genomför på den gamla stenvillans fasad och innergård ett överraskande arkitektoniskt ljusverk med ny led-teknik. Den unge konstnären kommer från en asiatisk metropol med en visuell värld och ger åskådarna med sitt beställningsverk en speciell kulturell upplevelse i Lux Helsinki.

Twinsens verk och ljusarbeten har uppförts i tre världsdelar. Twinsen har även som utbyteselev studerat vid Teaterhögskolan vintern 2004. Den mörka halvårsperioden i ett glåmigt artificiellt ljus väckte hos Twinsen en vilja att med det här verket ge den helsingforsiska vintern lite färg. 

För Twinsen är ljus ett abstrakt uttrycksmedel, som han vill utnyttja på ett enkelt sätt för att skapa nya miljöer och stämningar – och för att ge betraktarna glädje.

Little Spirits har skapats med inspiration från Stora Tomteboken som han hittade på en loppmarknad i Tammerfors. Ljusverket framhäver detaljerna i arkitekturen i Villa Hagasund, men samtidigt är målet att skapa en sagolik stämning kring villan som omges av träd och en stenmur samt på gården. (Kanske det också på riktigt bor tomtar kring villan...)

Tillbaka till toppen

Hesperiaparken
Flera upphovsmän: Lantern Park

Den lyktpark som ifjol förtjusade allmänheten genomförs på nytt som ett samarbete mellan studenter från Aalto-universitetet, Teaterhögskolan och Metropolia. Utöver studenter inom konst- och formgivningsbranschen har också fackfolk i branschen utarbetat lyktorna. Avsikten är att Lantern Park ska vara ett mångårigt projekt, som varje år utvecklas till ett allt rikligare ljusfenomen. Då kvällen mörknar omfamnar det parken i sin vinterskrud och även parkbelysningen omvandlas till en del av stämningen. Kurator för parken är konstnären Kaisa Salmi, som blivit berömd för ett stort antal ljusverk, visualiseringar samt för sin miljö- och samfundskonst. 

Lykt konstnärer: Aalto Timo, Asada Natsumi, Balcerowska Katarzyna, Boit Laura Marie, Buset Elizabeth, Darmstadt Ulrike Silja, De Manuel Lozano Alicia, Delgado De Ita Guillermo, Drevjaný Lukás, Eremenok Anastasiia, Erkamo Eero, Fager Sofia Regina, Haaranen Mika, Häggman Tuuli Maria, Heiniö Mari Johanna, Heinonen Heikki, Hellsten Juho Oskari, Ihanus Mika, Jeromin Deborah, Jun Jong Hoon, Kabrell Ville-Erik, Karjalainen Riikka, Käyhkö Hanna, Kim Jin Hee, Kivimäki Kimmo, Klemelä Kauri, Korn Ronny, Kosonen Inka Tuulia, Kucha Heta & Balac Luca, Kytömäki Saana Elina, Kääriäinen Jenni, Lahdenperä Maria, Lehtinen Laura & Lääveri Piia, Ley Ombline Melisande, Li Fanting, Ljungqvist Heidi-Annica, Magica Reina, Maitani Haruka, Manninen Mateus, Martikainen Milla, Martin Nina, Meronen Marja Helena, Mikami Sakura, Mitchell Mark, Moisseinen Hanneriina, Multanen Sara Kaarina, Mäkinen Topi Petteri, Naritomi Fumika, Niemi Andreas, Nieminen Eero, Okura Mia Suvi-Tuuli, Ong Jee Wee, Pakkala Pyry, Palmu Kristian, Pathirane Sara & Henrik Amberla, Pavone Eugenia Maria, Peirlinck Tina, Pekkala Maikki, Pettersson Hakava Tilla, Pihlaja Joel, Piispanen Harri Henrik, Pulkkinen Eero, Resman Mimmi, Romppanen Olli, Ruohtula Sirje & Suhonen Silva, Saastamoinen Suvi Elisa, Salvesen Alexander, Serocka Marianne, Sirviö Luca, Sugiura Akihiko, Suominen Katariina, Taegen Kia-Maaria, Teerilahti Nina, Timosaari Milka, Tolmunen Miia, Tolonen Ilkka, Tuhkanen Emma, Tuorila Laura, Vapaavuori Nanni, Vartiainen Otso, Veijalainen Anniina, Vetere Jerome Michel, Wakayama Tomoya, Wang Minjia, Yamaguchi Jun, Young Yena, Zhao Yizhou

Tillbaka till toppen

Operans Amfi
Philippe Morvan: Cosmogole

Cosmogole är en hisnande ljus- och ljudinstallation, där ett bollformat centrum och 60 omgivande bollformade ”planeter” och de andra totalt 1 200 ljuskällorna skapar en kosmologisk stämning. Verket är ett solsystem med en diameter på 14 meter, där publiken fritt får vandra runt. Till verket hör också en ljudvärld som komponerats av Shenyan Hou. Föreställningarna kan följas från trapporna vid Operans Amfi i Hesperiaparken. Verket har tidigare visats vid ljusevenemanget Fête des Lumières i Lyon 2011.

Philippe Morvan är en visuell designer, född 1964 i Frankrike. Han tog sin examen vid Van Der Kelen Academy i Bryssel. Morvan har blivit berömd genom sina arbeten med kända scenografer, t.ex. Richard Peduzzi, Jean Hassi, Enzo Frigerio och J.P. Verzieri. Morvan har också deltagit i flera filmproduktioner och bl.a. i Cirque du Soleils Saltimbanco-turné.

Numera fokuserar Morvan på att skapa konst- och scenbelysning i stadsmiljöer, såsom i parker och på torg samt för ljusfestivaler. Hans erfarenhet inom stora film-, cirkus- och teaterproduktioner har lärt honom att fungera som en del av samfundet och flera av hans ljusverk har också skapats i samarbete med lokala invånare och studenter.

Den långa och mångsidiga erfarenheten har gett Morvan ett nätverk av tekniker, musiker och grafiska designers, med vilka han anpassar arbetet till det för tillfället tillgängliga utrymmet samt för att överraska den publik han har för stunden.

Tillbaka till toppen

Stadiontornet
Jukka Huitila: Variant Spectrum 2

Det verk som blev landmärket för fjolårets evenemang kommer på allmänhetens begäran i år genomföras på nytt, i en ny version. I verkets namn avser ordet Variant mångfaldighet, Spectrum brokighet. I anslutning till Stadiontornet kan namnet också översättas till Arternas mångfald. Dramaturgin i verket går via basfärger till ett vitt ljus som avslutningsvis sönderfaller i ett färgmättat spektrum – i en regnbåge, som är en gammal symbol för hopp. Laserstrålen högst uppe i tornet förenar verken i Lux Helsinki och förkunnar evenemanget för hela staden.

Jukka Huitila är magister i teaterkonst och har som ljus- och videodesigner skapat verk för offentliga rum, evenemang och projekt inom scenkonst. Kännetecknande för hans verk är att videobild och ljusdesign förenas smidigt. Arbetet som sker i gränsområdet mellan visualiseringar och Live Art-konst har en skala som sträcker sig från marginalnivå till massiva genomföranden.

Huitila anser att Olympiastadion, som invigdes 1938 och är Helsingfors funkissymbol, är ett utmärkt objekt för ljuskonst. Men det är också ett krävande objekt, eftersom det syns i 360 graders vinkel både på kort och långt avstånd. Dramaturgin i verket är ståtligt på flera kilometers avstånd, men parallellt med stora förändringar behövs också detaljer som urskiljer sig på nära håll. Som källmaterial har Huitila använt atomernas emissionsspektrum.

Huitila förhåller sig vidlyftigt till ljuset: "Hundra procent av det vi ser, ser vi tack vare ljuset."

Tillbaka till toppen

Flera objekt i stadskärnan
Ainu Palmu: Pink Caravan

Pink Caravan gör byggnader ljusrödare i Helsingfors centrum, objekten byts ut varje dag. Figurer i ljusröd färg anländer till platsen och arbetar under solnedgången, tills den ljusröda färgen börjar lysa på byggnaden. Betraktaren kan beundra verket endast en enda kväll, därefter gör sig karavanen sig redo för nästa plats. Verket fulländas av ljud 793 Vanity Fair. Den första ställe där Pink Caravan uppträder på är Finlands Nationalteater, den andra är Järnvägsstation, tredje Kaisa-talo, fjärde Kaisaniemi Botaniska trädgård och den sista plats är Finlands Bank. Pink Caravan platserna var publicerat varje dag på Lux Helsinkis nätsidor och Facebook-sidor kl. 22. Information fås också via Lux Helsinkis infocontainer vid Senatstorget.

Ainu-Eliina Palmu är en ljuskonstnär som studerat i Finland och London. Hon har planerat flera arbeten för scener, utställningar och arkitektoniska objekt.

Pink Caravan uppstod ur Palmus vilja och idé att göra staden mer ljusröd – göra Helsingfors gladare och lekfullare. Offentliga, normalt officiella institutioner görs ljusröda och mottagliga.

Verket har påverkats utöver av konstnärens intresse för arkitektur också av Kevan Shaws upptåg i ungdomen, då han lyste upp trista platser utan att be om lov. Idén till Pink Caravan har Ainu Palmu utvecklat redan en längre tid, då det ursprungliga förslaget att under Helsingfors Festspel lysa upp Havshagen i ljusrött inte kunde verkställas.

För Ainu Palmu betyder ljus små mirakel och möjligheter till något tredimensionellt: ljus ger saker form. Med ljus kan man göra världen verklig och samtidigt kommentera den.

Tillbaka till toppen

På räls i centrum
Teaterhögskolans studenter vid ljus- och ljuddesign: Lux ratikka

På räls rullar en spårvagn, Lux Ratikka, som Teaterhögskolans ljusdesign studenter Meri Ekola, Riikka Karjalainen och Alexander Salvesen har byggt om till ett glödande ljuskonstverk. Spårvagnen börjar åka runt i centrum från hållplatsen på Mikaelsgatan kl. 16 och stannar där en gång i timmen för cirka 10 minuter. Passagerare kan inte stiga ombord.

Tillbaka till toppen